Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

camoshop.pl

obowiązuje od 10.01.2024r,

 §1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: CAMOSHOP Sylwia Piątek prowadzący działalność w Warszawie (04-940), przy ul. Rzeczyckiej 16, NIP: 5222287068 REGON: 363428076, tel. +48.502577555, adres e-mail: sklep@camoshop.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mail.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Wpłacona kwota zostanie wówczas zwrócona niezwłocznie na numer rachunku z którego została wpłacona lub na konto PayU w przypadku zapłaty za zamówienie przez PayU.
4a. Sklep nie realizuje za pobraniem zamówień personalizowanych, tj. zawierających dodatki na rękawach oraz napisy na plecach. Zamówienia personalizowane składane za pobraniem będą automatycznie anulowane

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 - standardowy przelew bankowy
 - płatności internetowa za pośrednictwem PayU
 - płatności internetowe za pośrednictwem Paynow - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie kartami jest Autopay S.A
 - za pośrednictwem płatności internetowych Payu oraz Paynow dostępne są karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, blik, przelew interentowy

1.1. Zamówienia o wartości powyżej 200 zł oraz zamówienia personalizowane realizowane są tylko i wyłącznie za przedpłatą (PayU, Panynow, PayPal lub przelew)

1.2. Zamówienia o wartości poniżej 200 zł realizowane są za pobraniem (poza zamówieniami personalizowanym, które realizowane są tylko za przedpłatą) lub przedpłatą (PayU, PayPal, przelew)

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub potwierdzenie zamówienia za pobraniem poprzez kliknięcie w link otrzymany po złożeniu zamówienia.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. poczty polskiej, Inpost- paczkomaty lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Zamówiony towar staje się własnością Klienta w momencie przekazania go firmie kurierskiej, poczcie polskiej lub w momencie przekazania w siedzibie firmy przy ul. Bysławskiej 84  (wejście B II piętro) 04-996 Warszawa

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Termin wysyłki podany jest przy każdym produkcie.

4. Nieodebrana przez Klienta paczka zostaje odesłana do Sklepu i tam czeka na dalsze dyspozycje Klienta. W przypadku ponownego nadania na życzenie Klienta, zostaje on obciążony kwotą za ponowne nadanie paczki. Koszt zwrotu nieodebranej paczki z tym przypadku pokrywa Sklepy. W przypadku rezygnacji z ponownego nadania nieodebranego zamówienia z wykluczeniem pkt. 6 par. 6 Sklep zwraca środki za zakupiony towar pomniejszone o koszt pierwszej wysyłki zamówienia oraz zwrotu nieodebranego zamówienia (podwójne koszty transportu)

5. Nieodebrane przez Klienta zamówienie za pobraniem zostaje automatycznie anulowane. Klient otrzymuje wezwanie do zapłaty za poniesione przez Sklep koszty wysyłki zamówienia oraz zwrotu nieodebranego zamówienia do Sklepu (podwójne koszty dostawy). Klientowi takiemu Sklep nie wysyła ponownie paczki za pobraniem. Klient może dokonać zakupu jedynie po dokonaniu przedpłaty za nowe zamówienie oraz wcześniejszym uiszczeniu kosztów nieodebranej paczki

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na swój koszt

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Środki zwracane są w takiej samej formie jakiej wpłynęły na konto sklepu

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia produktu personalizowanego, tj. zawierającego dodatkowe wybrane przez Klienta warianty, takie jak flagi, łuczki, krzyże oraz napisy oraz dodatkowe napisy indywidualne.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Eurpojeskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

2. Administratorem danych jest CAMOSHOP Sylwia Piątek, ul. Rzeczycka 16, 04-974 Warszawa, e-mail biuro@camoshop.pl, tel. + 48 502 577 555

3. Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych określonych w art. 5 ust. 1 RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalności).

4. Dane osobowe muszą być:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacja danych);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby zostały one niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralność i poufność).

 5. Podmiotami, którym Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów w jego imieniu mogą być:

a) podmiot świadczący dostawy usług internetowych na rzecz Administratora danych (np. rejestracja domeny, hosting stron www, utrzymanie poczty elektronicznej);

b) podmiot świadczący usługi administrowania stronami www na rzecz Administratora danych;

c) podmiot świadczący usługi serwisu sprzętu i oprogramowania działających w ramach systemu informatycznego wykorzystywanego przez Administratora danych;

d) podmiot świadczący usługi marketingowe w zakresie promocji Sklepu CAMOSHOP.PL;


e) podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora danych;

f) bank prowadzący rachunek bankowy Administratora danych,

g) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internet,

h) podmioty świadczące usługi kurierskie na rzecz Administratora.

6. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą, to znaczy na potrzeby realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie CAMOSHOP.PL wraz z obsługą zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), a na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody Klienta także w celach marketingowych, takich jak programy lojalnościowe lub akcje promocyjne.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta może być przez niego wyrażona z chwilą składania zamówienia w Sklepie CAMOSHOP.PL, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, jako Klient Sklepu CAMOSHOP.PL wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędna w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.

9. Dane przetwarzane przez Administratora danych nie należą do szczególnej kategorii danych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO.

10. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności:

a) operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie, za pośrednictwem których realizowane będzie zamówienie bądź obsługa zlecenia w fazie powykonawczej (rozpatrywania ewentualnych reklamacji), złożone przez Klienta w Sklepie CAMOSHOP.PL, w tym w szczególności w przypadku nadania rejestrowanej przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej na podstawie listu przewozowego,

b) podmioty świadczące usługi finansowe w zakresie usług płatniczych dokonywanych w sieci internet, o ile zgodnie z decyzją Klienta płatność będzie dokonywana z wykorzystaniem usług tych podmiotów.

11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów odbiorcom w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem wyraźnego polecenia otrzymanego od Klienta.

12. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe przez okres co najmniej równy okresowi przedawnienia roszczeń przysługujących mu z tytułu umów zawartych pomiędzy Administratorem a osobami, których dane dotyczą, będącymi Klientami Sklepu CAMOSHOP.PL, a przy tym nie krótszy niż niezbędny dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

13. Osoba, której dane dotyczą, w tym Klient Sklepu CAMOSHOP.PL, ma prawo do:

a) żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Klientów Sklepu CAMOSHOP.PL nie jest wymogiem ustawowym, ale jest wymogiem umownym, wymaganym przez Administratora danych, przy czym osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednak konsekwencją niepodania przez nią niezbędnych danych jest brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem danych.

15. W stosunku do danych osobowych Klientów Sklepu CAMOSHOP.PL  możliwe jest ich profilowanie w szczególności w celu analizy istnienia podstaw objęcia Klienta programem lojalnościowym.

16. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane; w przypadku planowania przetwarzania danych w innym celu, niż cel, dla którego dane zostały zebrane Administrator zobowiązany jest uzyskać w tym zakresie ewentualną dodatkową zgodę oraz wykonać obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiany w Regulaminie stają się skuteczne w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania ich na stronie www.camoshop.pl - z tym, że dla zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego